Originale reservedele til coffee machines

For at pleje automaternes vedligeholdelse og forlænge deres liv på korrekt måde, tilbyder Evoca dig en omfattende eftersalgsservice og et katalog, der konstant er ajourført med “Genuine” og “Originale” reservedele.

Registrér dig på E-commerce hertil og se hvilke tilbud der er reserveret til dig.

VÆLG DET BEDSTE TIL DIN EVOCA AUTOMAT, VÆLG ALTID ORIGINALE RESERVEDELE

Kender du forskellen mellem en EVOCA reservedel og en aftermarket reservedel?

Genuine dele

Genuine dele

En reservedel kan betragtes som værende Genuin, hvis den udtrykkeligt er udarbejdet til det færdige referenceprodukt; inden de kommer ind i kataloget, bliver de Genuine reservedele underlagt en omhyggelig kontrol af Evoca kvalitetssystem, i hver af produktionsprocessens faser og kun godkendt, hvis de er i overensstemmelse med OE - Original Equipment standarderne.

Hos Evoca oversættes den konstante innovationssøgning til en kontinuerlig ajourføring af automaternes sidste udvikling, og derved garanterer den for samtlige udarbejdede forbedringer af reservedelene, som er godkendte af R&D afdelingen. Den Genuine reservedel bibeholder samtlige typegodkendelser, sikkerheds- samt el-direktiverne uforandret, og ‘food’ fra din automat, som var den lige netop kommet ud fra samlebåndet.

Husk: Den Genuine reservedel må kun leveres af Evoca og af Evocas officielle distributionsnet, stol ikke på ikke-certificerede forhandlere.

Originale dele

Originale dele

Den Originale reservedel, af ekstern oprindelse, er integreret i produktions- og samlingsprocessen og følger samme godkendelsesforløb som en Genuin reservedel: ved helt at starte fra accept af materialer til selve oplagringen, skal de Originale komponenter tilfredsstille samtlige af Evoca Kvalitetssystems krav. Enhver af OEM – Original Equipment Manufacturer – komponenternes egenskaber som pålidelighed, modstandsdygtighed og funktionalitet, garanterer derfor en perfekt udskiftelighed med en reference Genuin reservedel.

Ved køb af originale reservedele gennem Evoca og dets officielle distributionsnet, garanteres der for en levering med høje standardkvalitet og en fuldstændig integration med dine automators mest ajourførte ændringer.

Aftermarket dele

Aftermarket dele

Det er faktisk kopier af reservedele, der ofte er udstuderede af almene virksomheder, der ikke har en passende produktions know-how; de ligner de Originale eller Genuine komponenter, men det er sjældent at de tager de funktionsmæssige og ydelsesmæssige egenskaber i betragtning, som er nødvendige til en optimal funktion. Automaten, der er i besiddelse af aftermarket komponenter, kan ikke give nogen garanti for hvad der angår pålidelighed, varighed og sikkerhed; dette kan oversættes til en tvivlsomt resultat i koppen, i en kontinuerlig og udmattende vedligeholdelse, eller også til sikkerhedsrisici (food and safety) for operatørerne og forbrugerne.

Stol ikke på mistænkelige komponenter, eller tilbud med alt for lave priser i forhold til markedets: stol udelukkende på Evocas officielle distributionsnet, med oprindelsesgaranti til de certificerede produkter!

De vigtigste fordele ved Genuine eller Originale Evoca reservedele, er:
TILGÆNGELIGHED
TILGÆNGELIGHED
  • Der garanteres altid tilgængelighed på lageret, med en udmærket service;
  • Der garanteres tilgængelighed i mindst 6 år, fra produktionsslutning til det tilsvarende færdige produkt;
  • Fint fordelt distribution: Evoca findes i over 100 lande, med tilegnede distributions- og teknisk assistancecentre.
PROJEKTERING
PROJEKTERING
  • Projekteringsproces med fokus der er rettet mod markedssektoren;
  • Perfekt integration med hele Evoca gruppens automater;
  • Konstante ajourføringer af de allersidste udviklinger, og udstuderede forbedringer der ligeledes er integrerede i helhederne.
KVALITET
KVALITET
  • Udmærket materialekvalitet som er i overensstemmelse med de gældende normer;
  • Garanteret konstans i præstationerne;
  • Opfylder 100% Evocas Kvalitetssystem;
  • Gyldige sikkerhedsgodkendelser, udover de fødevaremæssige, selv efter eventuelle udskiftninger.

VÆLG DET BEDSTE TIL DIN EVOCA AUTOMAT, VÆLG ALTID ORIGINALE RESERVEDELE

Registrér dig på E-commerce hertil og se hvilke tilbud der er reserveret til dig